Risico inventarisatie & evaluatie

De oorzaken van verzuim in kaart brengen.

Wat is een RI&E

RI&E of Risico Inventarisatie en Evaluatie beschrijft de risico’s binnen een bedrijf op het gebied van gezondheid en veiligheid. De RI&E is verplicht en wordt door de overheid gezien als een cruciaal onderdeel van verantwoord ARBO beleid.

Risico’s aanpakken

In het Plan van Aanpak of ARBO-plan dat hieruit voortkomt worden acties en oplossingen beschreven hoe risico’s kunnen worden beperkt. Bijvoorbeeld het inhuren van een stoelmasseur ter preventie van werkgerelateerde klachten.

Duurzame inzetbaarheid

Voorzieningen vanuit het Plan van Aanpak genieten onder bepaalde voorwaarden belastingvoordeel. De Overheid stimuleert op deze manier massage ten dienste van de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Voorwaarden RI&E

Bedrijven tot 25 medewerkers kunnen de RI&E zelf uitvoeren en zijn vrijgesteld van een toetsing door een ARBO-deskundige. Voorwaarde is wel dat hierbij gebruik gemaakt wordt van het juiste RI&E-instrument om de risico’s in kaart te brengen. Hebben jullie meer dan 25 werknemers dan moet de RI&E getoetst worden door een gecertificeerd arbo-deskundige, ongeacht of jullie gebruikmaken van het juiste RI&E-instrument of wat in de CAO is overeengekomen.

Ervaren ARBO-deskundigen

Massage in Bedrijf werkt samen met ervaren arbodeskundigen, die een RI&E zowel kunnen uitvoeren als toetsen. Een goede RI&E biedt de mogelijkheid knelpunten en verbeterpunten binnen jullie bedrijf te inventariseren. Het ondersteunt een goed personeels- en gezondheidsbeleid.

Bij een organisatie waar veel beeldschermwerk wordt verricht is stoelmassage en ergonomisch advies een belangrijk onderdeel van het Plan van aanpak dat volgt uit een RI&E. Vanuit een op te stellen plan van Aanpak of ARBO plan kunnen onze diensten worden geïmplementeerd. Door dit protocol te volgen kan gebruik gemaakt worden van de fiscale voordelen van stoelmassage.

Heb je een vraag over dit onderwerp?
We informeren je graag!

Contactformulier
reCAPTCHA is required.