Fiscale voordelen

Stoelmassage is voordelig en fiscaal vriendelijk

stoelmasseurs

Stoelmassage en fiscaal voordeel

De overheid stimuleert bedrijven om gezonde arbeidsomstandigheden te creëren. Als werkgever ben je wettelijk verantwoordelijk om zorg te dragen voor de gezondheid en arbeidsrisico’s van de medewerkers.

Massage op de werkplek is een fiscaal vriendelijke voorziening wat fiscaal voordeel oplevert. Stoelmassage is een aangename en voordelige manier om de vitaliteit en het welzijn van medewerkers te verbeteren. Zo blijven werknemers flexibel inzetbaar, gemotiveerd en gezond.

Werkstress is een van de grootste oorzaken van verzuim (meer dan een derde). Jaarlijks lopen er 1,3 miljoen mensen rond met burn-out. Verstandig om een incentive aan te bieden dat energie geeft en zich snel terug verdient. Stoelmassage wordt door medewerkers ervaren als de meest aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde. 

Stoelmassage is fiscaal vriendelijk aan te bieden via de werkkostenregeling (WKR) en kan onder voorwaarden worden aangemerkt als arbo-voorziening.

De werkkostenregeling (WKR)

De werkkostenregeling bepaalt of een vergoeding of verstrekking wel of niet belast is met loonbelasting. Binnen deze regeling bestaan drie onderdelen waarin de kosten van stoelmassages kunnen worden ondergebracht:

 • In de vrije ruimte; het percentage jaarlijkse loonsom dat mag worden besteed zonder heffing van loonbelasting. In de vrije ruimte valt alles wat niet in de overige twee onderdelen valt.
 • Als nihilwaardering; dit zijn de vergoedingen zonder de verplichting van loonbelasting en die niet in de vrije ruimte vallen. Denk aan werkkleding, bedrijfsfitness, de werktelefoon, thuiswerkvergoeding en arbo-voorzieningen.
 • Als gerichte vrijstelling; deze vergoedingen mogen maandelijks  worden uitbetaald. Denk aan OV-kosten, cursussen, studiekosten, vakliteratuur, een vitaliteitsbudget of individueel budget.

De vrije ruimte van de WKR

De kosten voor stoelmassages kunnen worden ondergebracht in de vrije ruimte van de WKR maar gaan dan ten koste gaat van andere zaken in deze regeling; denk aan het kerstpakket of het personeelsfeest. Het is dus keuzes maken samen met de salarisadministratie en de boekhouding. Om het beperkte budget van de vrije ruimte te sparen kunnen de stoelmassages het meest voordelig als nihilwaardering of gerichte vrijstelling worden aangemerkt.

Zo bereken je de (beperkte) vrije ruimte van de werkkostenregeling:

 • Vanuit de vrije ruimte van de werkkostenregeling kun je onbelast vergoedingen verstrekken.
 • De vergoedingen moeten wel binnen de vrije ruimte van de WKR blijven.
 • De vrije ruimte wordt bepaald door een percentage van de totale loonsom.
 • In 2022 geldt voor de eerste € 400.000,- een opbouw van 3% vrije ruimte.
 • De loonsom boven de € 400.000,- levert een opbouw van 1,18% vrije ruimte.
 • Wordt de vrije ruimte overschreden dan moet over het teveel 80% belasting worden betaald.
 • Binnen de werkkostenregeling kan de werkgever naar een eigen bijdrage vragen.

Stoelmassage als arbo-voorziening

Arbo-voorzieningen zijn fiscaal vrijgesteld en voorheen kon stoelmassage vrij eenvoudig bedrijfsbreed als arbo-voorziening worden aangeboden. De belastingdienst heeft hier paal en perk aan gesteld met strikte voorwaarden. De inzet van een stoelmasseur moet zorgvuldig worden onderbouwd. 

Wil je als werkgever stoelmassage in een arbo-plan inpassen dan moet worden voldaan aan een aantal strikte voorwaarden met de nadruk op de functie van de medewerkers (aard van de werkzaamheden en de risico’s), de reden van uitval en de noodzaak en werkzaamheid van de massages.

Voorwaarden stoelmassage als arbo-voorziening

 • Jullie organisatie heeft een geldige Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE)
 • Vanuit die RIE is er een Plan van Aanpak opgesteld.
 • Er zijn vanuit de arbodienst verzuimcijfers bekend over de reden van uitval.  
 • Per functie van de medewerkers of afdeling is aantoonbaar wat de redenen van uitval zijn.
 • Stoelmassage moet aantoonbaar uitval voorkomen en bijdragen aan herstel.
 • De medewerker mag voor de stoelmassage geen eigen bijdrage worden gevraagd.  

Heb je een vraag over dit onderwerp?
Neem contact op, we informeren je graag!