Werkkostenregeling en stoelmassage

Voordeel voor mens en organisatie

Stoelmassage in Amersfoort

De werkkostenregeling, de WKR

Binnen de werkkostenregeling (WKR) kun je als werkgever het personeel tot een bepaald maximum van de totale loonsom (de zgn. vrije ruimte) laten profiteren van vergoedingen en verstrekkingen zonder dat dit belast wordt. 

Naast de vrije ruimte zijn er binnen de WKR voor stoelmassage nog twee relevante onderdelen waar voorzieningen onbelast kunnen worden verstrekt; de nihilwaardering en de gerichte vrijstelling. Hier zijn onder voorwaarden zaken als de werktelefoon, studiekosten en het vitaliteitsbudget onder te brengen.

De vrije ruimte van de WKR

De kosten voor stoelmassages kunnen worden ondergebracht in de vrije ruimte van de WKR maar gaan ten koste van andere voorzieningen in deze regeling, denk aan het kerstpakket of het personeelsfeest. De vrije ruimte van de WKR is namelijk beperkt. Om de vrije ruimte te sparen kunnen stoelmassages het best als nihilwaardering of gerichte vrijstelling worden aangemerkt. Het is keuzes maken samen met de salarisadministratie en de boekhouding. 

De nihilwaardering en de gerichte vrijstelling zijn dus naast de vrije ruimte ook relevante onderdelen van de WKR waar voorzieningen onbelast kunnen worden ondergebracht. Hier zijn als voorbeeld  de werktelefoon, studiekosten en het vitaliteitsbudget onder te brengen.

De nihilwaardering en vrije verstrekking

De werkkostenregeling bepaalt of een vergoeding of verstrekking wel of niet belast is met loonbelasting. Binnen deze regeling bestaan drie onderdelen waarin de kosten van stoelmassages kunnen worden ondergebracht:

  • In de vrije ruimte; het percentage jaarlijkse loonsom dat mag worden besteed zonder heffing van loonbelasting. In de vrije ruimte valt alles wat niet in de onderstaande onderdelen valt.
  • Als nihilwaardering; dit zijn de vergoedingen zonder de verplichting van loonbelasting en die niet in de vrije ruimte vallen. Denk aan werkkleding, bedrijfsfitness, de werktelefoon, thuiswerkvergoeding en arbo-voorzieningen.
  • Als gerichte vrijstelling; deze vergoedingen mogen maandelijks worden uitbetaald. Denk aan OV-kosten, cursussen, studiekosten, vakliteratuur, een vitaliteitsbudget of individueel budget.

Bereken de vrije ruimte van de WKR

   Zo bereken je de (beperkte) vrije ruimte van de werkkostenregeling:

  • Vanuit de vrije ruimte van de werkkostenregeling kun je onbelast vergoedingen verstrekken.
  • De vergoedingen moeten wel binnen de vrije ruimte van de WKR blijven.
  • De vrije ruimte wordt bepaald door een percentage van de totale loonsom.
  • In 2022 geldt voor de eerste € 400.000,- een opbouw van 1,7% vrije ruimte.
  • De loonsom boven de € 400.000,- levert een opbouw van 1,18% vrije ruimte.
  • Wordt de vrije ruimte overschreden dan moet over het teveel 80% belasting worden betaald.
  • Binnen de werkkostenregeling kan de werkgever naar een eigen bijdrage vragen.

 

Stel een vraag als je meer wilt weten

Contactformulier
reCAPTCHA is required.