Hoge werkdruk: oplossingen en aanpak

Focus op werkdruk. Het zou prioriteit moeten hebben bij werkgevers maar in de praktijk blijkt het tegenovergestelde. Te hoge werkdruk bij bedrijven wordt in veel gevallen niet effectief aangepakt. Dit is de conclusie van de inspectie SZW die bij 81 bedrijven onderzoek heeft gedaan of organisaties wel voldoende maatregelen treffen om een te hoge werkdruk te voorkomen.

Onderzoek aanpak hoge werkdruk

Ondanks alle voordelen die een goede regulering van werkdruk kan opleveren, blijven werkgevers vaak achter. De Inspectie SZW kwam na onderzoek bij twee derde van de geïnspecteerde organisaties overtredingen tegen. Ongeveer driekwart van de overtredingen had te maken met een onverantwoorde aanpak van werkdruk. Andere overtredingen waren te lange arbeidstijden, het ontbreken van voorlichting over agressie, de beoordeling van fysieke belasting en onveilige werkplekken. Hoewel de onderzoeksgroep te klein is om harde uitspraken te doen, stelt de Inspectie dat de aanpak van werkdruk veel meer aandacht nodig heeft.

Kosten van hoge werkdruk

Een te hoge werkdruk heeft productieverlies en verzuim tot gevolg met als resultaat hoge kosten voor werkgevers. TNO berekende eerder dat 36 procent van het werkgerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress, vooral als gevolg van te hoge werkdruk. Dat kost werkgevers jaarlijks 1,8 miljard euro. Bij deze kosten zijn de persoonlijke gevolgen voor medewerkers en klanten nog niet eens meegerekend.
Het ministerie van SZW is twee jaar geleden een campagne begonnen -Check je werkstress- om stress op het werk bespreekbaar te maken. Eerder onderzoek van de Arbo Unie wees uit dat een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim gerelateerd is aan werkstress en te hoge werkdruk.

Hoge werkdruk leidt tot klachten

De werkdruk is te hoog wanneer de eisen van het werk niet in balans zijn met de belastbaarheid van een werknemer. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer lange tijd het werk echt niet afkrijgt, of de gewenste kwaliteit niet kan leveren; vooral wanneer hij of zij hier zelf niets aan kan veranderen. Dit soort situaties kunnen tot diverse klachten leiden als gevolg van een toename van stresshormonen. Afhankelijk van de vatbaarheid van de medewerker ontstaan klachten als vermoeidheid, hoofdpijn, concentratiestoornissen, mentaal – emotionele klachten tot en met burn out aan toe.

Tips voor aanpak hoge werkdruk

Hoe kunnen werkgevers dit aanpakken? Het is van belang om te weten wat ieders rol is in de aanpak van werkdruk is en wat ieder kan bijdragen. Daaronder vallen niet alleen werkgevers, leidinggevenden en de werknemers zelf maar ook ondernemingsraden, arbodiensten, deskundigen en sociale partners. Onderstaande adviezen zijn een goed begin in de aanpak van hoge werkdruk:

 • Let op signalen zoals vermoeidheid, te veel overwerk of deadlines die steeds niet worden gehaald.
 • Breng werkdruk ter sprake tijdens werkoverleg. Peil of de werknemers hun werk aankunnen.
 • Zorg voor duidelijke taakomschrijvingen, zodat iedereen weet wat er verwacht wordt.
 • Zorg voor duidelijke arbeidsvoorwaarden. Onduidelijkheid op het gebied van tijdelijke contracten of flexibele beloning kan werkdruk veroorzaken.
 • Geef werknemers meer ruimte in de organisatie van de werkzaamheden.
 • Zorg voor voldoende opleiding en ervaring. Laat werknemers anders extra opleidingen volgen.
 • Biedt time-management en assertiviteitstrainingen aan.
 • Zorg voor goede apparatuur om mee te werken.
 • Zorg ervoor dat collega’s kunnen inspringen bij piekdrukte of bij afwezigheid.
 • Zorg dat medewerkers voldoende kunnen pauzeren.
 • Zorg dat er na een periode van drukte een rustige periode is.
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Zoek op trefwoord/onderwerp

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Onderwerpen