Onderzoek naar de risico’s van beeldschermwerk

risico-beeldschermwerk

Uit onderzoek van de inspectie SZW blijkt dat veel werkgevers de verplichting van de arbowetgeving niet naleven. Uit hun meest recente rapport ‘Arbo in bedrijf 2014’ blijkt dat meer dan de helft van de onderzochte bedrijven geen RI&E heeft en nauwelijks of geen overleg plegen met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Ook is bij 57% van de bedrijven geen preventiemedewerker aangesteld. Volgens het rapport is beeldschermwerk het belangrijkste arbeidsrisico waar 1 op de 20 werkende Nederlanders mee te maken heeft.

Beeldschermwerk belangrijkste arbeidsrisico

Beeldschermwerk is het meest gemeten arbeidsrisico in 2014. Bij maar liefst 44% van de onderzochte organisaties speelde dit een rol. Ten opzichte van het rapport uit 2011 is het beeldschermwerk aanzienlijk toegenomen. De top 3 sectoren waar relatief veel beeldschermwerk voorkomt zijn de overheid, financiële dienstverlening en de zakelijke dienstverlening.

Thuiswerken en risico’s beeldschermwerk

Bij een kwart van de onderzochte bedrijven zijn er werknemers die thuiswerken. Bij 1/5 deel daarvan zijn alle thuiswerkplekken ingericht volgens de norm. Bij meer dan de helft van de bedrijven is dat niet het geval. Dit betekent dat het grootste deel van de thuiswerkers niet werkt volgens de hiervoor vastgestelde normen en een relatief hoog risico lopen. Werk je regelmatig thuis en wil je weten of jouw werkplek thuis voldoet, bekijk dan de checklist voor een goede thuiswerkplek

Vaststellen van arbeidsrisico’s

Aan de onderzochte werkgevers is gevraagd op welke wijze hij of de arbodeskundige heeft vastgesteld dat werknemers een risico lopen met beeldschermwerk. Het overgrote deel van alle werkgevers (82%) heeft geen methode of instrument toegepast en gebruikt de methode van het gezond verstand. Van de overige 18% van de bedrijven heeft driekwart het risico laten vaststellen door een arbodeskundige, 6% door een checklist en 12% aan de hand van klachten van de werknemers.

Maatregelen en beoordeling

Het arbeidsrisico van beeldschermwerk komt voor bij 44% van de onderzochte bedrijven. In totaal heeft 48% hiervan maatregelen genomen. Bij de meeste bedrijven (97%) gaat het om ergonomische aanpassingen zoals meubilair. Andere zijn: voorlichting en onderricht over de risico’s van beeldschermwerk (45%) en voorlichting en onderricht over de werkwijze van beeldschermwerk. Overige genomen maatregelen zijn toezicht op gedrag, pauzesoftware, oogheelkundig onderzoek en RSI protocollen. Alle maatregelen zijn beoordeeld door de inspecteur. In 83% van de gevallen zijn de maatregelen als goed of voldoende gekwalificeerd. De overige kregen het predicaat matig tot slecht.

Conclusie risico’s beeldschermwerk

Van de bedrijven waar beeldschermwerk een risico vormt, neemt 16% geen maatregelen, 15% matig of slechte maatregelen en 69% voldoende of goede maatregelen. Met andere woorden: 31% van de risicobedrijven neemt geen of onvoldoende maatregelen. Dat komt er in de praktijk op neer dat 1 op de 20 werknemers in Nederland het risico loopt op klachten als gevolg van beeldschermwerk.

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Zoek op trefwoord/onderwerp

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Onderwerpen