Is massage tijdens de zwangerschap gevaarlijk?

zwangerschap1

Wanneer je zwanger bent, kun je je dan wel laten masseren en zijn daar geen risico’s aan verbonden? Aanstaande moeders en vooral de pril zwangeren komen regelmatig bij de bedrijfsmasseur met de opmerking dat een stoelmassage of ander vorm van massage misschien wel schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind. Is dat wel zo en waar zijn deze veronderstellingen op gebaseerd? We nemen je mee in onze praktijk en laten je zien dat massage tijdens de zwangerschap veilig is.

Massage zwanger

Het idee dat massage tijdens zwangerschap gevaarlijk kan zijn is te verklaren door het feit dat stoelmassage in de tachtiger jaren van de vorige eeuw uit de Verenigde Staten is komen overwaaien. Het is geïntroduceerd als vastomlijnd massageprotocol van drukpunten dat speciaal is ontwikkeld voor een korte oppeppende massagebehandeling in de werkomgeving. Vanwege de enorme aansprakelijkheidsclaims in de V.S. werd geleerd om zwangere personen uit te sluiten voor stoelmassage. Dit idee is de laatste decennia wijd verbreid terwijl de werkelijke kans dat massage bij zwangerschap negatieve gevolgen heeft nihil is. Zelfs in de eerste twaalf weken van de zwangerschap.
Een aantal drukpunten kunnen van invloed zijn op de zwangerschap. Hierbij moet worden opgemerkt dat er een alleen risico ontstaat wanneer er buitensporig en langdurige harde druk op deze punten wordt uitgeoefend. Massage tijdens de zwangerschap is juist aan te bevelen, zeker wanneer de massage wordt uitgevoerd door een ervaren en goed geschoolde masseur.

Invloed van massage tijdens zwangerschap

Zwangerschap is van grote invloed op je energiehuishouding inclusief alle fysiologische veranderingen die er optreden. Een (stoel) massage, uitgevoerd door een gediplomeerd massagetherapeut, zal gericht zijn op het harmoniseren van de lichaamsenergie waardoor klachten en spanningen verminderen. Massage tijdens de zwangerschap is over het algemeen wat milder en de focus op spanningsgebieden minder direct.
Een ervaren masseur is zich bewust van drukpunten en zones waar voorzichtigheid geboden is. Er zijn overigens geen gevallen beschreven waaruit blijkt dat stoelmassage of andere vormen van massage een negatief effect hebben op het ongeboren kind. Daarbij dient vermeld te worden dat extreme stimulatie (lees: langdurige en harde druk) van reflexzones of drukpunten altijd vermeden moet worden. Onder deze voorwaarden kan massage ook tijdens het begin van de zwangerschap (de eerste twaalf weken) zonder problemen worden ondergaan.

Massage tijdens de zwangerschap is veilig

In onze praktijk, werkzaam voor bedrijven als (stoel)masseur, kan met zwangeren op de massagestoel worden gewerkt zolang dat comfortabel is. Een aanstaande moeder kan dat haarfijn aangeven. In een later stadium van de zwangerschap kan de massage worden gegeven op de futon of massagetafel. Met behulp van kussens en rollen kan in een comfortabele liggende houding prima de (onder)rug, het bekken, de ledematen het hoofd en de schouders worden behandeld. Wanneer een stoelmassage aanbieder op het werk hierin faciliteert, kan gedurende de gehele zwangerschap zonder nadelige gevolgen massage worden gegeven.
Massage op het werk is voor zwangere personen  juist een welkome ontspanning en geeft verlichting aan de ongemakken die met zwangerschap gepaard kunnen gaan. Denk aan vermoeidheid, hoofdpijn en misselijkheid. Uiteraard dient er voor een massage een kort vraaggesprek te worden afgenomen of er geen sprake is van contra-indicaties. Ons advies is ondanks alle vooroordelen; wie zwanger is moet zo vaak mogelijk worden gemasseerd mits uitgevoerd door een deskundig en ervaren masseur! Eigenlijk kan er niets misgaan en natuurlijk kan ook je partner je tijdens de zwangerschap masseren. Gebruik een goede en natuurlijke massageolie en masseer mild en zacht. Wanneer je twijfelt raadpleeg dan je huisarts, verloskundige of gynaecoloog. Wordt op je werk massages aangeboden ter preventie van werkgerelateerde klachten? Laat je dan tot ver in de zwangerschap masseren. Het is veilig en ongevaarlijk voor jou en je kind.

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Zoek op trefwoord/onderwerp

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Onderwerpen