De masseur als gezondheidscoach

gezondheid

Bijna de helft van alle werknemers in Nederland beweegt op dit moment te weinig. Daarbij komt dat door de snelle ontwikkeling van overgewicht en obesitas, grote groepen werknemers de komende jaren een grotere kans hebben op verminderde productiviteit, uitval en verzuim. Welke maatregelen kunt u als werkgever treffen om uw werknemers gezond en gemotiveerd te houden en welke keuzes kunt u hierin maken.

Effectiviteit van bedrijfsfitness

Bedrijven en arbodiensten doen goed werk, maar van veel interventies weten we eigenlijk niet eens of ze echt werken. Verantwoord gezondheidsmanagement probeert werknemers in beweging te krijgen door ondermeer het tot stand brengen van veranderingen in de arbeidsorganisatie en het aanpassen van de (fysieke) werkomgeving.
In ons vorige artikel Hoe groot is de opkomst bij bedrijfsfitness bleek uit diverse studies dat medewerkers moeilijk tot dergelijke programma’s zijn te motiveren. De gemiddelde participatiegraad blijkt bij bedrijfsfitness slechts 15% te zijn.

Meer bewegen op het werk

Naast bedrijfsfitness bestaat er voor medewerkers ook de mogelijkheden tot lunchwandelen, het fietsplan, het BRAVO plan, lyfestyle check, gezondheidsmarkten, aanpassing aanbod bedrijfsrestaurant, voorlichting over gezonde voeding en cursussen stoppen met roken.
Het aanbod is enorm, maar de grote vraag blijft; hoe pakt u dit praktisch en structureel aan en welke kosten zijn eraan verbonden?

Onderzoek naar gezondheidsinterventies

Het afgelopen jaar startte bij ZonMw, de organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, het programma Participatie en gezondheid. Volgens de programma-secretaris was dit een hoogst noodzakelijke stap: “Bedrijven en arbodiensten doen heel goed werk, maar we constateren dat we van heel veel interventies eigenlijk niet weten of ze echt werken. En als we wel weten dat iets werkt, wordt het niet altijd toegepast. Daar willen we wat aan veranderen.” aldus de secretaris van ZonMw. Het programma kwam tot stand in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid en Sociale Zaken. Vooraf werden zes verkenningen uitgevoerd, waaruit onder andere bleek dat er te weinig interventies zijn van bewezen effectiviteit en nog minder van vastgestelde kosteneffectiviteit.
Kortom er is nog veel onduidelijkheid over de effectiviteit van verschillende ARBO interventies.

Invloed van massage

Welke plaats heeft massage in het bedrijfsleven als het gaat om bevordering van de gezondheid en verhoging van de arbeidsproductiviteit? In ieder geval is de populariteit onder medewerkers groot. De participatiegraad ligt tussen de 70-80% met bij sommige bedrijven uitschieters naar 90%, waarbij moet worden vermeld dat de hoogte van de participatiegraad op langere termijn afhankelijk is van de kwaliteit massage dat wordt aangeboden. Dat de werkzaamheid is bewezen berichtten wij in een eerder artikel over onderzoek naar stress op het werk en de effecten op werkgerelateerde stress, angst, productiviteit en werkvoldoening. De mentale capaciteiten en alertheid verbeteren en moeheid en spanningen verminderen.

De masseur als gezondheidscoach

Maar hoe kan massage bijdragen aan een beter gezondheidsbesef en op welke manier kan een masseur op het werk uw medewerkers stimuleren om meer te gaan bewegen en bijvoorbeeld gezonder te gaan eten? Een gekwalificeerd aanbieder van massagediensten levert therapeuten met gedegen kennis over anatomie, fysiologie en ziekteleer op HBO niveau. Daarnaast hebben ze brede en praktische kennis in huis over bewegingsleer, sport, ergonomie, werkplekadvies, voeding en gezondheid.
Bij het aanbieden van regelmatige, periodieke sessies door telkens dezelfde masseur, ontstaat een therapeutische relatie waarbij, indien noodzakelijk en gewenst, de masseur als gezondheidscoach optreedt.

Ontspanning of activerende prikkel?

Stoelmassage is al lang niet meer het verkwikkende ontspanningsmoment in de hectiek van de dag. In een eveneens eerder geplaatst artikel bestempelden we een bedrijfsmasseur als een verbindende schakel binnen de diverse aspecten van gezondheidsmanagement met als doel de gezondheid van uw medewerkers bevorderen. De participatiegraad van massage is hoog (70-80%) en de kosten relatief laag. Als dat uw organisatie geen voordeel oplevert……

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Zoek op trefwoord/onderwerp

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Onderwerpen