Gezondheidsmanagement

gezondheidsmanagement

Het woord verzuimbeleid is een term die associaties oproept met werkgevers, die een personeelsprobleem hebben. Het feit dat ondernemersraden zich hier mee bezighouden versterkt deze indruk nog meer.
En dan is er de overheid die werkgevers zorgverplichtingen oplegt bij langdurig ziekteverzuim van hun medewerkers. En als werkgevers, deze verplichtingen niet nakomen, krijgen zij een sanctie opgelegd.

Fabeltje

Alsof werkgevers geen enkele zorg voelen voor het welzijn van hun medewerkers en zij  er naar streven hun medewerkers uit te buiten door hen onder bedenkelijke omstandigheden te laten werken. Vitale en gemotiveerde medewerkers verhogen niet alleen de arbeidsproductiviteit, ze dragen bij aan een beter bedrijfsresultaat. Veel werkgevers zijn zich hiervan bewust. Het fabeltje dat werkgevers beter zorgen voor hun auto’s dan voor hun medewerkers moet dan ook maar eens de wereld uit.

Verleden tijd van verzuimbeleid

De term verzuimbeleid is duidelijk verleden tijd. Daarvoor zijn de termen gezondheidsbeleid en gezondheidsmanagement in de plaats is gekomen. Deze onderwerpen behoren binnen iedere organisatie een issue te zijn, net  zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een vast beleidsmatig onderdeel binnen iedere organisatie behoort te zijn. Sleutelwoorden bij MVO zijn ‘people, planet en profit’ en het accent behoort niet te liggen op het bestraffen van nalatigheid, maar op het stimuleren van verantwoord gedrag via een beloningsstructuur.

Zorg voor de medewerkers

De gezondheid van medewerkers is tenslotte een gedeeld belang en de zorg ervoor is niet iets wat aan medewerkers opgelegd kan worden, alhoewel dit in de toekomst kan veranderen. Stimuleren van gezond gedrag kan wel als een soort van secundaire arbeidsvoorwaarde aangeboden worden, waarbij verantwoord gedrag wordt beloond. Gezondheidsbeleid en gezondheidsmanagement gaan uiteraard veel verder dan het voorkomen van verzuim. Gezonde en vitale medewerkers die bijdragen aan het gezond en vitaal houden van uw organisatie en die zich ‘lekker’ voelen in die organisatie, dat is waar het om gaat.

Bedrijfsmassage

Bedrijfsmassage en stoelmassage dragen bij aan de zorg voor uw medewerkers.

  • massage versterkt het lichaamsbewustzijn
  • massage werkt preventief en curatief
  • zorgt voor verbetering van werkplek en werkhouding
  • geeft adviezen over voeding leefwijze en gezondheid

 

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Zoek op trefwoord/onderwerp

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Onderwerpen