Elektronisch roken op het werk mag dat?

e-sigaret-roken-op-het-werk

Voor zowel werkgevers als werknemers bestaat er nog veel onduidelijkheid over de regelgeving van het roken van een e-sigaret op de werkplek. Mag je op je werk zomaar een e-sigaretje opsteken of kan je werkgever dit toch verbieden ondanks dat elektronisch roken niet onder het verbod van de tabakswet valt. We zetten de regelgeving, vooroordelen en praktijkvoorbeelden van roken op het werk voor je op een rij.

Tabakswet en roken op het werk

Volgens de Tabakswet hebben werknemers recht op een rookvrije werkplek. Het niet-rokenbeleid van de overheid wil meerokers beschermen tegen tabaksrook. De werkgever is hiervoor verantwoordelijk en moet zorgdragen dat de wet nageleefd wordt. Ook bedrijfsvoertuigen zijn werkplekken. Het rookverbod geldt dus ook in leaseauto’s en vrachtwagens. Is het voertuig uw eigendom en rijdt er niemand anders in, dan geldt het rookverbod niet. Verder mag op het werk alleen worden gerookt in aparte rookruimten. Een werkgever kan hiervoor een ruimte inrichten, maar is dit niet verplicht.

De e-sigaret op de werkplek

Het roken van e-sigaretten tijdens het werk, komt in Nederland niet of nauwelijks voor. Hoe zit dat want de elektronische sigaret valt immers niet onder het tabaksverbod om de simpele reden dat de e-sigaret geen tabak bevat. Theoretisch en wettelijk gezien zou het mogelijk moeten zijn om achter je bureau een e-paffertje te roken maar de praktijk wijst anders uit. Onbekendheid over de relatief jonge e-sigaret en berichtgeving dat de e-sigaret schadelijker is voor de gezondheid dan eerst werd gedacht, zorgen ervoor dat werkgevers de veilige weg kiezen. Je kunt je werkgever niet afdwingen dat je op je werk gebruikmaakt van de elektronische sigaret. De meeste werkgevers hebben in hun huishoudelijk reglement vermeld dat het gebruik van dergelijke producten op de werkvloer verboden is. Conflictvermijding en het streven naar uniformiteit rond het roken op het werk, zorgen ervoor dat e-rokers ten onrechte op één hoop worden geveegd met tabaksrokers. Je kunt altijd met je werkgever in overleg gaan en informeren of je op je werkplek een e-sigaret mag roken. Realiseer je wel dat de mening van je werkgever en de regels die over het roken zijn opgesteld bindend zijn.

Wetgeving elektronische sigaret

Vanaf medio mei 2016 valt de elektronische sigaret onder de nieuwe Europese Tabaksproductenrichtlijn. De hierin vermelde regels zijn vooral van toepassing op de productie, de ingrediënten en de presentatie en verkoop van e-sigaretten en niet of nauwelijks over de gedragscode van het e-roken zelf. Producenten en distributeurs ontwikkelen richtlijnen om het roken van de e-sigaret uit het schemergebied te krijgen. Het zal nog geruime tijd duren voordat hierover consensus wordt bereikt. Politieke invloed en wetenschappelijk onderzoek zullen uiteindelijk doorslaggevend zijn bij de beslissing om e-roken al dan niet toe te staan in openbare- en werkruimtes. Tot die tijd is de e-roker op het werk veelal veroordeeld tot de kwalijke tabaksrooklucht van de rookruimte.

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Zoek op trefwoord/onderwerp

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

Onderwerpen